مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: هم اکنون ۵ میلیون هکتار از عرصه‌های استان نیازمند اجرای طرح‌های آبخیزداری بوده که اجرا و مطالعه آن زمان بر است.

علیرضا نصرآبادی اظهار کرد: از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷ میلیون مترمکعب عملیات آبخیزداری در سطحی بالغ بر ۹۰۰ هزار هکتار اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در هر سال ۱۳.۵ تُن در هکتار فرسایش آبی در استان وجود دارد، افزود: کنترل سیلاب و کمک به تغذیه سفره آب زیرزمینی سبب بهبود منابع آبی پایین دست سازه شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه این امر باعث افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی و افزایش اشتغال برای مردم منطقه می‌شود که به تبع آن افزایش درآمد را در پی دارد، افزود: هدف از اجرای طرح‌های آبخیزداری کنترل و بهره وری از سیلاب‌ها و رواناب‌ها، تغذیه سفره‌های آب‌ زیرزمینی، کنترل فرسایش و رسوب، اصلاح و بهبود پوشش گیاهی حوزه آبخیز، بهبود وضعیت جوامع محلی، حفظ امنیت غذایی و کاهش مهاجرت است.

نصرآبادی با بیان اینکه سال گذشته، ۹۶ میلیارد تومان تخصیص ملی و ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص استانی در حوزه آبخیزداری داشته‌ایم، تصریح کرد: با قول رئیس سازمان مقرر شد در یک بازه سه ساله از سال ۱۴۰۲ به بعد اعتبار لازم برای مطالعات آبخیزداری و مقابله با بیابان‌زایی برای یک میلیون هکتار از این حوزه‌ها تخصیص یابد.

وی با بیان اینکه یک سوم حوزه‌های آبخیز خراسان جنوبی مرزی بوده؛ بنابراین احیای این ردیف بودجه به طور جدی در حال پیگیری است، اظهار کرد: برای ۱۰ شهرستان ۱۰ پروژه بیابان زدایی در سطح ۶۰ هزار هکتار با تخصیص اعتبار ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان انجام گرفته است.

نصرآبادی بیان کرد: سال‌های اخیر به دلیل کاهش شدید نزولات جوی و سیلابی بودن رگبارها، بیش از ۹۰ درصد اعتبارات آبخیزداری به احداث سازه اختصاص داشت، که در سال جاری با توجه به تصمیم سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور توجه بیشتر به اجرای عملیات بیولوژیکی خواهد بود.

وی با بیان اینکه به منظور مدیریت مطلوب و اصول منابع طبیعی آب، خاک و گیاه و با رویکرد مدیریت جامع حوزه های آبخیز نگاه سیستمی به تمامی جزای اکوسیستم معطوف شده است، تصریح کرد: در این راستا اصلاح و تقویت پوشش گیاهی سطح حوزه‌های آبخیز یکی از مهم‌ترین اجزای اکوسیستم و موثرترین عوامل برای حفاظت آب و خاک است.که ضمن کاهش فرسایش خاک و نفوذ بیشتر نزولات جوی به درون خاک موجب آبادانی و افزایش علوفه مورد نیاز دام موجود در مراتع نیز می‌شود؛ در این راستا پروژه‌های بیولوژیک نسبت به سال‌های گذشته با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور