استاندار خراسان جنوبی از اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به تامین خدمات زیربنایی سایت‌های نهضت ملی مسکن در پی دیدار با وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

، جواد قناعت با هدف پیگیری امور استان به ویژه تعیین تکلیف زمان آغاز عملیات اجرایی راه آهن بیرجند – قاین – یونسی با مهرداد بذرپاش دیدار کرد.

پیگیری تسریع در آغاز عملیات راه آهن بیرجند – قاین – یونسی و راه آهن زاهدان – نهبندان – بیرجند، تامین اعتبارات لازم برای تکمیل باندهای دوم از مصوبات سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی و نیز راه‌های کویری استان همچنین تامین اعتبار خدمات زیربنایی نهضت ملی مسکن از جمله دستور کارهای این جلسه بود.

بنا به این گزارش علاوه بر اختصاص مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای کمک به تامین خدمات زیربنایی سایت‌های نهضت ملی مسکن، وزیر راه و شهرسازی با اختصاص مبلغ ۵۰ میلیارد تومان به تکمیل راه‌های کویری استان نیز موافقت کرد.

دستور وزیر مبنی بر تسریع در روند پیمان‌سپاری قطعات باقیمانده خط ریلی زاهدان – نهبندان – بیرجند و نیز شتاب بخشیدن به تعیین تکلیف زمان شروع عملیات اجرایی راه آهن استان از دیگر نتایج این دیدار بود.

وزیر راه و شهرسازی بعد از استماع صحبت‌های استاندار خراسان جنوبی درخصوص وضعیت محورهای مواصلاتی استان، دستور تسریع در روند بازگشایی محور نهبندان – شهداد را نیز صادر کرد.

دستور تسریع در پرداخت و پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور درخصوص باندهای دوم از دیگر نتایج دیدار استاندار خراسان جنوبی با وزیر راه و شهرسازی بود.

همچنین استاندار خراسان جنوبی در تهران با معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دیدار کرد.

در این دیدار که سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نیز حضور داشت، روند اجرای احداث راه آهن بیرجند – قاین – یونسی و نحوه تامین اعتبار آن از محل تهاتر نفتی بررسی شد.