مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: از محل اعتبارات ملی و استانی امسال بیش از ۲۰۰ سازه آبخیزداری را تا پایان سال مالی جاری در خراسان جنوبی اجرا خواهیم کرد.

علیرضا نصرآبادی افزود: در حال حاضر اجرای تعدادی از سازه‌های آبخیزداری استان در مرحله فرآیند مناقصه قرار دارد تا پیمانکاران مشخص و اجرای طرح‌ها شروع شود.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ سازه آبخیزداری در خراسان جنوبی اجرا شده است گفت: هشت میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار حوزه آبریز در استان داریم که تاکنون فقط در یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار سازه‌های آبخیزداری اجرا شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار داشت: از محل اعتبارات سال جاری ۲۲ میلیارد تومان اعتبار ملی برای اجرای سازه‌های آبخیزداری این استان اختصاص یافته است.

وی افزود: در سال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای اجرای سازه‌های آبخیزداری استان خراسان جنوبی مصوب شده که از این مقدار ۱۰۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات اقدام ملی محرومیت‌زدایی و مابقی هم اعتبارات ملی سالانه این اداره کل است.

نصرآبادی گفت: علاوه بر این در سال جاری ۱۲ میلیارد تومان اعتبار استانی هم برای احداث سازه‌های آبخیزداری استان مصوب شده است.