۱ بیمار بدحال کرونایی در بیمارستان خراسان جنوبی بستری است.

 دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته ۳۳

۱ بیمار بدحال کرونایی بستری در بیمارستان خراسان جنوبی آزمایش تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۱ بیمار جدید شناسایی شد.

شریف زاده افزود: از این تعداد ۱ مورد از بیرجند شناسایی شده است.

به گفته دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان در حال حاضر ۲۵  بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان جنوبی بستری هستند که ۱۱  نفر کرونا مثبتند.

شریف زاده گفت:  ۲ مورد بیمار کرونا مثبت در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و متاسفانه ۱ بیمار با حال عمومی  نامساعد است.

تعداد جان باختگان کرونا در خراسان جنوبی همان هزار و ۴۷۹ نفر است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور