#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی بیان کرد: ۱۷۳ پرونده تخلف کالا و خدمات در طرح نظارت نوروزی تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی تشکیل شد.

حسین حسن پور، امروز شنبه ۲۸ اسفند  با بیان اینکه این که طرح نظارتی نوروز تعزیرات از ۱۴ اسفند در استان آغاز شده است، گفت: ۳۶۰ پرونده در این مدت در بخش کالا و خدمات در شعب تعزیرات استان مختومه شده است.

افزود: متهمان این پرونده‌ها به پرداخت ۷۸ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

وی عدم درج قیمت، گران فروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، تقلب، کم فروشی و عدم رعایت مقررات نظام صنفی در نانوایی‌ها را به ترتیب بیشترین تخلفات پرونده‌های تشکیل شده در بخش کالا و خدمات برشمرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: همچنین در بخش بهداشت و درمان در این مدت ۳۶ پرونده به شعب تعزیرات استان وارد و ۵۲ پرونده در این بخش مختومه شد.

وی محکومیت متهمان در پرونده‌های تشکیل شده در بخش بهداشت را ۲۹۸ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: بیشترین پرونده تشکیل شده در این مدت مربوط به عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی است.