معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار خراسان جنوبی گفت: حدود ۱۶ میلیارد ریال اعتبار پژوهشی امسال برای استان در نظر گرفته شده است که باید براساس اولویت‌ها هزینه شود.

ناصر ناصری در نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان افزود: طبق ابلاغ دستورالعمل بند ج تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، شورای برنامه‌ریزی استان مجاز است یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی را به استثنای فصل یک، چهار و ۶ و نیروهای قراردادی برای انجام طرح‌های پژوهشی اختصاص دهد.

وی تصریح کرد: براساس آیین‌نامه موجود، دستگاه‌های اجرایی باید پیشنهادهای خود را در این زمینه به کارگروه استانی پژوهش ارسال کنند.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: شورای برنامه‌ریزی استان باید اولویت‌های پژوهشی سال جاری را تا تیر ماه در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد مرز، اقتصاد دیجیتال، امنیت غذایی، منابع آب و سلامت، محصولات کشاورزی، مسکن و معدن به عنوان محورهای پژوهشی ارائه کند.

وی طرح‌های مصوب پژوهشی سال گذشته را ۱۱ طرح اعلام کرد و افزود: در این ارتباط ۱۵ میلیارد ریال اعتبار برای انجام ۱۰ طرح اختصاص یافت.

ناصری بیان کرد: با توجه به محدودیت‌های اعتباری و برای جلوگیری از موازی‌کاری در اجرای طرح‌های پژوهشی، همه دستگاه‌های اجرایی استان باید طرح‌های مورد نظر خود را به این کارگروه ارائه کنند تا تصمیم‌گیری شود.

وی بر کاربردی کردن طرح‌های پژوهشی تاکید کرد و گفت: طرح‌های پژوهشی برای داشتن خروجی مناسبی باید کاربردی باشند و از انجام طرح‌های کلی که جنبه کشوری دارد، پرهیز شود مگر اینکه با توجه به شرایط خراسان جنوبی، بومی‌سازی شده باشند.