محمدی گفت: ۱۶۶ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه فعال است.

محمد محمدی- فرماندار قاینات اظهار داشت: در اولین ساعات آغاز رای گیری؛ تمام شعب اخذ رای در قاینات فعالیت خود را آغاز کرده اند.

وی از فعال بودن ۱۶۶ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه خبر داد و افزود: تمامی این شعب در حال اخذ رای هستند.

ب۱۶۶ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه قاین و زیرکوه فعال استه گفته فرماندار قاینات حضور مردم از دقایقی پیش پای صندوق های رای بسیار خوب است، به نحوی که هم اکنون شاهد ایجاد صف هایی برای رای دادن هستیم.

وی گفت: در شهرستان قاین ۶۴ شعبه ثابت و ۴۹ شعبه سیار فعالیت دارند که اخذ رای را از ۲۵۷ نقطه و آبادی انجام خواهند داد.

فرماندار قاین گفت: تعداد ۲ هزار و ۷۰۰ مجری انتخاباتی در فرآیند انتخاباتی در شهرستان قاین فعالیت دارند.

محمدی با اشاره به تخلفات انتخاباتی گفت: در ساعات اولیه انتخابات هیچگونه مسئله ای که روند انتخابات را خدشه دار کند نداشته ایم و موردی از تخلفات گزارش نشده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور