معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: از آغاز طرح ۹ در ۹۹ تاکنون طرح کاداستر(حدنگاری) برای ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی استان انجام شد.

حمید باقرپور روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اداره کل منابع طبیعی استان مکلف به اجرای کاداستر در سطحی معادل یک میلیون و ۸۶۴ هزار هکتار با اولویت عرصه‌های جنگلی شده است.

وی بیان کرد: از این میزان سطحی معادل ۴۷۲ هزار هکتار کاداستر اراضی فاقد سند، ۴۰۰ هزار هکتار کاداستر اراضی جنگلی و حدود ۹۹۲ هزار هکتار تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ خواهد شد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، کاداستر اراضی ملی را یکی از برنامه‌های محوری سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: براساس آن باید کارهای حدنگاری و اخذ سند انجام شود.

وی تصریح کرد: تاکنون برای ۱۶۰ هزار هکتار از میزان تعهد شده، سند کاداستر انجام شده است و دیگر تعهدات نیز تا پایان سال مالی ۹۹ انجام خواهد شد.

باقرپور گفت: در راستای انجام این تعهدات از تعامل بسیار خوب اداره کل ثبت اسناد و املاک و کارکنان واحدهای ثبتی استان که نهایت همکاری و مساعدت را در انجام این مهم دارند، قدردانی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تهیه کاداستر اراضی زمینه‌ساز تثبیت و تسجیل مالکیت است یادآور شد: همچنین تسجیل واگذاری اراضی برای فعالیت‌های معدنی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی را فراهم خواهد ساخت.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید گفت: در خصوص اجرای شعار سال جاری، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در اجرای برنامه‌های خود جهشی را ایجاد کرد.

وی بیان کرد: طرح‌های چهارگانه شامل ۹ برنامه موثر برای ارتقای منابع طبیعی شامل آبخیزداری، مقابله با بیابانزایی، صیانت از جنگل‌ها و طرح توقف بهره‌برداری از جنگل‌های هیرکانی ارائه شده است.

باقرپور گفت: این طرح‌ها و برنامه‌ها به عنوان نقشه راه فعالیت‌های منابع طبیعی پیش‌ روی این اداره کل در سال جاری قرار دارد و با سرعت در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: این اداره کل آمادگی دارد اراضی واقع در محدوده‌ها و حریم شهرهای استان که نقشه آن به تصویب مراجع قانونی رسیده است را پس از انجام تشریفات قانونی در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار دهد.