مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: طی هفته دولت ۱۵ پروژه حوزه عشایری افتتاح و یک پروژه کلنگ زنی می شود.

محمد ابراهیم ابراهیمی  بیان کرد: ۱۰ درصد جمعیت استان عشایر بوده که ۶۵ درصد در حاشیه مرزها ساکن هستند.

وی با بیان اینکه جامعه عشایری در امنیت استان نقش بسزایی ایفا می کنند، افزود: همچنین در حال حاضر ۲۵ درصد تولیدات صنایع دستی و ۳۴ درصد دام و ۳۰ درصد تولیدات دامی استان دسترنج عشایر است.

ابراهیمی با بیان اینکه ۱۰ تشکل شهرستانی و یک تشکل استانی به جامعه عشایری به ارائه خدمت می پردازند، گفت: شورای عشایر در سطح ملی، استان و شهرستان فعال بوده و نسبت به ارائه خدمات متوازن به عشایر از دستگاه ها مطالبه گری می کنند.

وی با بیان اینکه طی هفته دولت ۱۵ پروژه عشایری افتتاح و یک پروژه کلنگ زنی می شود، اظهار کرد: احداث آب انبار، آبشخور دامی، احداث بند خاکی و بازگشایی ایل راه ها از جمله پروژه های افتتاحی هفته دولت است که با اعتباری چهار میلیارد و ۴۷۶ میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

بنا به گفته مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی، چهار هزار و ۸۹۶ نفر از مزایای این طرح ها بهره مند می شوند.

ابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۳ تانکر دولتی و ۱۰ تانکر بخش خصوصی آبرسانی به محلات عشایر را انجام می دهد، گفت: از ابتدای سال جاری ۱۶۰ هزار متر مکعب به خانوارهای عشایر آبرسانی شده است.

وی با بیان اینکه هشت هزار و ۳۰۰ کیلومتر ایل راه در استان وجود دارد که دو نوبت در سال بهسازی می شوند، اظهار کرد: با توجه به نبود زیرساخت ها، به دنبال توسعه تجهیزات و رفع دغدغه های عشایر در حوزه تعمیر ایل راه ها هستیم.

ابراهیمی از اجرای سه پروژه اجرایی در آبرسانی پایدار و ۱۳ پروژه مطالعه شده خبر داد و افزود: پروژه آبرسانی پایدار شهدای عشایری زیرکوه از جمله طرح های انجام شده است.

وی اجرای پروژه آبرسانی چاه مسافر طبس با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی را از دیگر اقدامات دانست و افزود: برای اجرای این طرح تاکنون ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده و ۴۰ میلیارد تومان نیاز است.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی با اشاره به پروژه آبرسانی به محلات خواجه منجیکوه و چاه زرد بیان کرد: با اجرای این طرح ۲۴۲ خانوار، هزار و ۴۵ نفر و ۱۴ هزار و ۵۰۰ راس دام سبک بهره مند می شوند.

وی بیان کرد: فاز اول و دوم این پروژه ۲۸ میلیارد تومان هزینه شده و فاز سوم نیز در دست اجرا است.

ابراهیمی با اشاره به نقش مهم پنل های خورشیدی در برق رسانی به خانوارهای عشایر، گفت: در حال حاضر هزار و ۶۵۰ پنل خورشیدی در اختیار جامعه عشایری قرار دارد و ۳۰۰ پنل هم به زودی در اختیار این قشر قرار می گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور