مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: اکنون ۱۲.۹۴ درصد ظرفیت سدهای استان آب دارد.

سعید سروری اظهار کرد: ظرفیت کل سدهای خراسان جنوبی ۷۵ میلیون و ۷۵۰ هزار مترمکعب است.

وی با بیان اینکه سد رزه شهرستان درمیان با ۲۴.۶ میلیون مترمکعب ظرفیت، بزرگترین سد مخزنی خراسان جنوبی است، تصریح کرد: در حال حاضر ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب در سدهای استان جمع‌آوری شده است.

سروری با اشاره به اینکه در زمان مشابه سال گذشته سدهای استان ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب آب داشته است، بیان کرد: سد نهرین طبس که بخشی از آب شرب این شهر را تأمین می‌کند نیز هم اکنون ۶۰۰ هزار مترمکعب آب دارد.

وی یادآور شد: ۳.۷۰ درصد سد کریت شهرستان طبس و ۵.۷۵ درصد سد سیاهو شهرستان سربیشه آب دارد؛ سد فرخی شهرستان قائنات نیز با ظرفیت ۸.۸۳ میلیون مترمکعب، اکنون ۱.۷۸ میلیون مترمکعب آب در خود دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور