مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۱۲۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان نیازمند آزادسازی، ساماندهی و لایه‌روبی است.

عباس سارانی  اظهار داشت: هفت هزار و ۱۹۶ مترمربع از حریم و بستر رودخانه‌های خراسان جنوبی در سه ماه نخست امسال آزادسازی شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون به منظور پیشگیری از سیلاب‌های احتمالی همچنین ۱۳ کیلومتر از رودخانه‌های استان لایروبی و پاکسازی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۶۱۱ رشته رودخانه به طول ۱۲ هزار و ۲۵۳ کیلومتر در خراسان جنوبی گفت: ۸.۳ درصد رودخانه‌های کشور در خراسان جنوبی وجود دارد.

سارانی عنوان کرد: از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۱، چهار هزار و ۹۱ کیلومتر از طول رودخانه‌های استان با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۲۵۲ میلیون تومان مطالعه شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۵۷۵ کیلومتر از رودخانه‌های استان با اعتبار هفت میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان رپرگذاری، ۲۹ کیلومتر با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان ساماندهی و هزار و ۵۸۵ کیلومتر با اعتبار ۱۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان آزادسازی و لایروبی شده است.

سارانی با تاکید بر اینکه رودخانه‌ها عوارض و پدیده‌های طبیعی هستند و هیچ فردی حق تخریب و تجاوز و از بین بردن آن‌ها را ندارد، بیان کرد: مردم بدون دریافت استعلامات از ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه‌ها جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: مردم توجه داشته باشند هر گونه خرید ملک و اراضی در جوار رودخانه‌ها باید با اخذ استعلام از شرکت آب منطقه‌ای انجام شود و نباید نسبت به ساخت و ساز، تغییر اراضی به کشاورزی، احداث جاده یا راه دسترسی در بستر رودخانه‌ها اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: با جلوگیری و امتناع از ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها، مسیر عبور ایمن برای سیل مهیا بوده و جلوی خسارت‌های احتمالی سیلاب به شهر و روستاها نیز گرفته می‌شود.

وی گفت: لایروبی رودخانه‌ها نیز یکی از مهمترین مسائلی است که به هنگام بارندگی شدید می‌تواند خطر جاری شدن سیلاب را کاهش داده و از ورود آب به مناطق مذکور جلوگیری کند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور