#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: ۱۲۰ بازرس بهداشت محیط و حرفه‌ای در قالب ۲۵ اکیپ در طرح سلامت نوروزی استان خراسان جنوبی فعالیت دارند.

، مهدی پاک‌نیت در حاشیه بازدیدهای طرح سلامت نوروزی افزود: اجرای این طرح از ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و تا ۱۵ فروردین ماه برای حفظ سلامت مسافران و هم‌استانی‌ها ادامه دارد.

وی بیان کرد: در این طرح، نظارت بر مراکز و اماکن حساس، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، مراکز اقامتی، بین‌راهی همچنین سامانه‌های آبرسانی انجام می‌شود.

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: بازرسی‌ها در این بازه زمانی هر روز از ساعت هشت تا ۲۰ در زمینه کنترل مواد غذایی، وضعیت بهداشت محیط مراکز و اماکن همچنین کنترل کیفی آب آشامیدنی انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: در طرح سلامت نوروزی امروز از یک مرکز اقامتی شامل پذیرش مسافر، اقامت در اتاق‌ها، وضعیت رستوران و آشپزخانه هتل همچنین از یک فروشگاه زنجیره‌ای مواد غذایی بازدید انجام شد.

پاک‌نیت تاکید کرد: مسافران برای حفظ سلامتی خود و دیگران از ماسک استفاده کنند و فاصله‌گذاری اجتماعی در همه مکان‌ها رعایت شود.

وی گفت: هموطنان با مراجعه به مراکز اقامتی و تهیه و توزیع مواد غذایی و سایر اماکن در صورت مشاهده موارد نقص بهداشتی یا تخلف با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند و موارد را برای پیگیری به بازرسان بهداشت محیط اعلام کنند.