مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی خراسان جنوبی گفت: طی جلسه ای مقرر شد موضوع بدهی‌های شهرداری بیرجند به نهادکتابخانه های عمومی به زودی حل و فصل شود.

 یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره در رابطه به شهرداری‌ها و نهاد کتابخانه ها مد نظر بوده است بحث سهم نیم درصدی نهاد کتابخانه ها از درآمد شهرداری‌ها است که تحقق این وظیفه قانونی بی شک به کتابخانه ها در راستای خدمت رسانی به قشر فرهیخته کمک شایانی خواهد کرد.

به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه به تحقق این وظیفه قانونی شهرداری‌ها کمک می‌کند پیگیری‌های مستمر از سوی رسانه‌ها و رایزنی‌های دستگاه‌های متولی امر است.

یک وظیفه قانونی در حوزه فرهنگ

محمود حاجی  اظهارکرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره مد نظر ما بوده است بحث سهم نیم درصدی کتابخانه‌ها از درآمد شهرداری‌ها است که باید نسبت به این موضوع توجه ویژه ای به عنوان یک وظیفه قانونی فرهنگی داشته باشیم

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی گفت: در این راستا جلسه‌ای بین ما به عنوان نهاد کتابخانه ها، شهرداری بیرجند و شورای شهر برگزار کرده و در زمینه پرداخت بدهی‌ها رایزنی کردیم.

نتیجه یک جلسه سه جانبه

حاجی با تأکید بر اینکه در این جلسه مقرر شد که بدهی‌های شهرداری بیرجند به نهادکتابخانه های عمومی و متقابل بدهی ما به شهرداری محاسبه و این موضوع به زودی حل و فصل شود تا همه ما بتوانیم بهتر و شایسته‌تر به مردم خراسان جنوبی خدمت داشته باشیم.

وی یادآور شد: اظهار امیدواری می‌کنیم که مسائل دوجانبه در رابطه با بدهی‌های شهرداری و نهاد کتابخانه ها به زودی حل و فصل شود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور