مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از اخذ گواهینامه برنامه ایمنی آب برای سامانه تامین آب آشامیدنی بیرجند با تایید سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

 مهدی دوستی  دراین باره اظهار کرد: بهترین روش برای اطمینان از کیفیت آب آشامیدنی، اجرای سیستم مدیریتی جامع و یکپارچه با همکاری تمامی سازمان‌های ذیربط است و رویکرد جدید سازمان جهانی بهداشت برای دستیابی به این هدف اجرای برنامه ایمنی آب است.

وی بیان کرد: هدف برنامه ایمنی آب آشامیدنی مطمئن شدن از کیفیت آب آشامیدنی براساس مدیریت خطر است که بر پیشگیری از آلودگی منبع آب آشامیدنی، تصفیه آب برای کاهش یا حذف آلودگی برای رسیدن به استانداردها و پیشگیری از آلودگی مجدد آب در مدت ذخیره سازی توزیع و مصرف تاکید دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی عنوان کرد: اجرای ایمنی آب را در سطح استان در سطح شهرهای بیرجند، طبس، قاین، نهبندان، سرایان و مجتمع روستایی علی آباد لوله، مرک، گرماب و دوحصاران است.

گواهینامه برنامه ایمنی آب برای شهر بیرجند اخذ شد

دوستی شروع برنامه را سال ۹۶ در استان عنوان کرد و در خصوص اقدامات انجام شده در این ارتباط گفت: بررسی وضعیت دفع پسماند و فاضلاب آلاینده‌های موجود در حوزه آبریز و تاثیر آن بر روی آبخوان، بررسی حریم کیفی منابع آب شرب درحوزه کشاورزی (کشتارگاه، پرورش دام وطیور)، بررسی آلایندهای صنعتی (شهرک صنعتی، صنایع عمده مانند کویر تایر، کاشی)، بررسی آلاینده‌های شهری و بهداشتی (بیمارستان‌ها، زندان و دانشگاه بیرجند)، بررسی آلاینده‌های نفتی (مخازن ذخیره سوخت، پمپ بنزین‌ها) از نقطه نظر رعایت حریم کیفی منابع آب، اخطار و تعطیلی واحدهای خاطی و معرفی به مراجع قضایی تا برطرف شدن نواقص از جمله اقدامات انجام شده در این سال‌ها بوده که منجر به اخذ گواهینامه ایمنی آب در شهر بیرجند شده‌ است.

وی عنوان کرد: ارتقای تصفیه خانه آب شرب، تغییر ماده منعقد کننده برای دستیابی به کیفیت مطلوب آب شرب در شبکه، نصب شیرهای تخلیه در شبکه، شستشوی شبکه ومخازن و بهسازی منابع و مخازن از اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور