🔹مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی گفت: دو استاندار سابق و جدید استان، یکدیگر را در بیرجند ملاقات کردند.
محبی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: ملانوری استاندار جدید و معتمدیان استاندار سابق خراسان جنوبی، یکدیگر را در بیرجند ملاقات کردند.
🔹وی متذکر شد: این ملاقات به گفتگوی رودررو درخصوص مسایل استان خراسان جنوبی گذشت.
🔹مدیرکل روابط عمومی استانداری تصریح نمود: این دیدار در محل استانداری صورت گرفت.
🔹محبی افزود: معتمدیان در این دیدار به تشریح تجربیات خود در این استان پرداخت و از اقداماتی گفت که در راستای توسعه خراسان جنوبی انجام داده است.
🔹وی گفت: معتمدیان از نتایج مطلوب اسناد توسعه شهرستان ها، سازگاری با کم آبی، محرومیت زدایی و… گفت و تحقق برنامه های پیش بینی شده در این اسناد را در توسعه استان مؤثر خواند.
🔹مدیرکل روابط عمومی استانداری اظهار داشت: ملانوری نیز از میزان شناخت خود از خراسان جنوبی گفت.
🔹محبی ادامه داد: استاندار جدید به تشریح برنامه های اولویت دار خود در راستای توسعه استان نیز پرداخت.
🔹وی افزود: این دیدار با حضور معاونین استانداری، اعضای شورای تأمین استان و جمعی از مدیران ستادی همراه بود.