حسین خسروی نماینده مردم بیرجند درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در دیدار خانواده شهید معمار در روستای بیدسک:شهدا برگردن همه ما حق دارند و هیچ کس برگردن شهید حقی ندارد.
🔸 اگر شهدا نبود امنیت نبود و امروز به برکت خون شهدا اقدماتی خوبی در کشور انجام می شود.