رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: گرد و غبار علت شاخص آلودگی در این استان بوده و امسال تعداد روزهای با کیفیت نامطلوب هوا نسبت به پارسال افزایش یافته است.

 سید هادی هاشم‌آبادی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر، ۸۰ روز با کیفیت نامطلوب هوا در شهرهایی که ایستگاه پایش داریم، ثبت شده است.

وی گفت: در حال حاضر پنج ایستگاه پایش هوا در استان خراسان جنوبی فعال است که ۲ ایستگاه در بیرجند و در شهرستان‌های نهبندان، سرایان و زیرکوه هر کدام یک ایستگاه پایش هوا وجود دارد.

رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تصریح کرد: در صورت تخصیص اعتبار تعداد ایستگاه‌های پایش هوا در استان افزایش می‌یابد.

وی افزود: براساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست شاخص ۵۰-۰ وضعیت خوب، ۱۰۰-۵۱ وضعیت قابل قبول، ۱۵۰-۱۰۱ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰۰-۱۵۱ وضعیت ناسالم، ۳۰۰-۲۰۱ وضعیت بسیار ناسالم و ۵۰۰-۳۰۱ وضعیت خطرناک تعریف شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور