🔸سخنگوی کمیسیون مجلس گفت: ما در بحث گردشگری و موضوع اقتصاد گردشگری حلال مشکلی نداریم و حمایت هم میکنیم.

حجت الاسلام نصیرایی نماینده مردم طبس فردوس بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی در نشست  شورای فرهنگ عمومی طبس گفت: باید به صنعت گردشگری روی بیاوریم و آن را تقویت کنیم اما در چارچوب گردشگری قرار نیست محلی برای فساد و نفوذ و تخریب فرهنگ باشد.

او افزود : مسئله فرهنگ همواره جزء مهمترین مسائل کشور بوده که اگر مسموم باشد همه آسیب می‌بینند و اگر تازه باشد همه با نشاط و سالم خواهند بود.

حجت الاسلام نصیرایی گفت: مسئله فرهنگ در بعضی جا‌ها جدی گرفته نشده است و برخی معضلات آن در مدیریت‌ها و سیاست و اقتصاد وجود دارد؛ اگر روی فرهنگ خوب کار شده بود، این مشکلات نبود.

او با اشاره به اینکه اصل این انقلاب براساس آموزه‌های دینی بوده است بیان کرد: مردم با سختی‌ها و گرفتاری‌ها تنها براساس همین اعتقادات پشت نظام را خالی نکرده اند.

جت الاسلام نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دفاع مقدس ما را نیز همین توسل‌ها و ایمان زنده نگه داشت افزود: شهدای ما و رزمندگان ما با همین توسل و اعتقادات فتوحات را کسب کردند ، انقلاب و نظام به راحتی به دست نیامده است