#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: امسال بیشتر بازرسی‌های صنفی در حوزه مواد غذایی و بیشترین تخلفات مربوط به درج نکردن قیمت، ارائه نشدن فاکتور و گران‌فروشی بوده است.

به گزارش خبرنگارخبر و هنر ،علی تهوری امروز به رسانه‌ها اعلام کرد: ۷۹۹ فقره پرونده تخلف از ابتدای سال جاری تاکنون برای واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف در این استان تشکیل شده است.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به انجام بازرسی‌ها به‌صورت مستمر و در قالب گشت مشترک با سایر دستگاه های نظارتی در سطح بازار افزود: در این مدت ۴۴ هزار و ۴۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، انبارها و سایر اماکن انجام شده است.

وی در ادامه ارزش پرونده‌های متشکله را بالغ بر ۳۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: پرونده واحدهای صنفی متخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

تهوری افزود: امسال بیشتر بازرسی‌های صنفی در حوزه مواد غذایی و بیشترین تخلفات مربوط به درج نکردن قیمت، ارائه نشدن فاکتور و گران‌فروشی بوده است.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: سامانه ۱۲۴ در مرکز استان و شهرستان‌ها آماده دریافت گزارش‌های مردمی درخصوص تخلفات اقتصادی در واحدهای صنفی و غیرصنفی است.