#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹همه ی شهرک‌های صنعتی مصوب در خراسان جنوبی تا پایان مرداد از گاز طبیعی بهره مند می شوند .

🔹مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی : در حال حاضر ۱۴ شهرک صنعتی در استان از گاز طبیعی بهره‌مند هستند و باقیمانده گاز رسانی به شهرک‌های صنعتی در شهرستان‌های زیرکوه و درمیان نیز در دست اجرا است.

هاشمی گفت: گازرسانی به تمامی شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب استان تا پایان مرداد ماه امسال تکمیل می‌شود.

او گفت: همچنین با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برای گازرسانی به واحد‌های صنعتی باقی مانده تا پایان آذر ماه، تمامی واحد‌های صنعتی موجود در استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار می‌گیرند.