هزار و ۴۰واحد مسکونی مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی خراسان جنوبی در سال جاری گازکشی شد.

 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره )استان گفت: این تعداد واحد مسکونی در راستای حمایت از خانوار‌های تحت حمایت و آغاز فصل زمستان با کمک‌ای نهاد گازکشی شده است.

آقای سلم آبادی افزود: برای اجرای گازکشی این خانوار‌ها یک میلیارد و ۵۵۹میلیون و ۷۰۰هزار تومان هزینه شد.

وی گفت: برای گازکشی واحد‌های مسکونی مددجویان یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان بلاعوض و دو میلیون و ۵۰۰هزار تومان تسهیلات کم بهره پرداخت شده است.