با همت و اقدامات جهادی شرکت گاز خراسان جنوبی، از هفته دولت سال ۱۳۹۶ تا هفته دولت سال ۱۳۹۹ (طی سه سال) تعداد ۱۰ شهر ، ۷۳۶ روستا و ۱۰۴۲ واحد صنعتی و تولیدی استان به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده اند.
سید محمود هاشمی گفت: با تلاش و همت جهادی مجموعه شرکت گاز خراسان جنوبی، در حال حاضر تمامی ۳۲ شهر خراسان جنوبی با ضریب ۱۰۰ درصدی از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که از این تعداد، ۱۰شهر از هفته دولت سال ۱۳۹۶ به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده است.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی ضمن اشاره به بهره مندی ۸۴ درصدی خانوار روستایی استان از گاز طبیعی افزود: هم اکنون ۹۵۱ روستای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که از این تعداد، ۲۱۵ روستا طی ۱۱ سال قدمت شرکت گاز خراسان جنوبی تا هفته دولت سال ۱۳۹۶ و تعداد ۷۳۶ روستا طی سه سال اخیر (از هفته دولت ۱۳۹۶ تا هفته دولت ۱۳۹۹) به شبکه گاز متصل شده اند.
وی در خصوص آخرین وضعیت گازرسانی به صنایع استان نیز گفت: ۱۴۹۲ واحد صنعتی و تولیدی خراسان جنوبی به شبکه گاز طبیعی متصل هستند که از این تعداد ، ۱۰۴۲ واحد صنعتی و تولیدی و خدماتی دستاورد سه سال اخیر شرکت گاز استان خراسان جنوبی می باشد.
هاشمی افزود: امیدواریم با اجرای پروژه های گازرسانی روستایی، استان خراسان جنوبی تا پایان سالجاری به عنوان استان سبز در سطح کشور معرفی گردد.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی در پایان ضمن تقدیر از تلاش تمامی کارکنان شرکت گاز استان تاکید کرد: این حجم عظیم عملیات گازرسانی نتیجه حمایتهای شرکت ملی گاز ایران و تزریق به موقع منابع مالی و حاصل زحمات خانواده بزرگ شرکت گاز استان و مسئولین گرانقدر استانی در جهت روانسازی پروژه های اجرایی بوده است.