مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: هم اکنون ۰.۱ درصد خانوار‌های روستایی استان از گاز بهره‌مند نیستند و بیش از ۹۹ درصد روستا‌ها گاز دارند.

 

محمودی مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: با اتصال ۲۳۸ روستای استان به شبکه گاز طبیعی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳ هزار مشترک روستایی در اقصی نقاط استان از گاز طبیعی بهره‌مند شده‌اند.

او افزود: هم اکنون ۹۹.۸ درصد خانوار‌های روستایی و ۱۰۰ درصد خانوار‌های شهری استان به شبکه گاز طبیعی متصل هستند و خراسان جنوبی یکی از استان‌های ممتاز در زمینه گازرسانی شناخته می‌شود.

محمودی با اشاره به نکات مثبت بهره‌مندی روستا‌ها از گاز طبیعی تصریح کرد: گازرسانی به روستا‌ها علاوه بر اینکه موجب ماندگاری جمعیت و جلوگیری از مهاجرت به شهر‌ها می‌شود، به عنوان یک منبع سوخت پاک و ارزان به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.

مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون هزار و ۴۹ کیلومتر خطوط انتقال در استان اجرایی شده و گازدار است بیان کرد: سه هزار و ۱۹۷ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز شهری در استان اجرایی شده که ۱۲۷ کیلومتر آن مربوط به پارسال بوده است.

او گفت: ۱۱ هزار و ۵۱ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز روستایی نیز اجرایی شده که هزار و ۲۱۵ کیلومتر آن پارسال بوده است.

محمودی با بیان اینکه ۰.۱ درصد جمعیت روستایی هنوز در انتظار گازرسانی هستند ادامه داد: با اجرای عملیات گازرسانی در ۷۵ روستا که در دست اقدام است این جمعیت نیز پوشش داده می‌شود.

مدیر عامل خراسان جنوبی گفت: هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۱۰۲ واحد صنعتی و تولیدی استان از گاز طبیعی بهره‌مند هستند، به عبارتی بیش از ۹۸ درصد صنایع خراسان جنوبی از سوخت پاک استفاده می‌کنند.

او از تحقق ۲ و نیم برابری هدف گازرسانی به صنایع این استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: ابتدای پارسال هدف ما گازرسانی به ۷۰ واحد صنعتی بود که با تلاش کارکنان شرکت گاز در پایان سال با تحقق بیش از ۲ برابری این هدف، ۱۹۹ واحد صنعتی و تولیدی دیگر به شبکه گاز متصل شد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور