رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: در حال حاضر کود شیمیایی به اندازه کافی موجود است و کشاورزان نگران نباشند.

غلامرضا قوسی، گفت: در حال حاضر ۴۰ کارگزار در تامین کود مورد نیاز کشاورزان در سطح استان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه میزان ۸۳۰۰ تن انواع کود شیمیایی با شروع فصل کشت پاییز در استان توزیع شده است، افزود: این کودها از نوع پتاس و فسفات است که در سومین مرحله توزیع برای اراضی گندم، جو و کلزا استفاده می‌شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه کشاورزان می‌توانند برای دریافت تامین نهاده‌های کشاورزی به کارگزاران مراجعه کنند، تصریح کرد: کشاورزان در صورت نبود کود در کارگزار می‌توانند به شرکت خدمات حمایت محصولات کشاورزی استان مراجعه کرده و حواله کود مورد نیاز خود را تهیه کنند.

قوسی گفت: کود اوره به دلیل اینکه تولید داخل کشور است قیمت آن با سال گذشته تغییری نکرده و کیسه ۵۰ کیلویی با ۵۴ هزار و ۵۶۲ هزار تومان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه در تامین نهاده‌های کشاورزی به وژه کود هیچ مشکلی در استان نداریم، خاطرنشان کرد: کود سولفات پتاسیوم با ۵۴۴ هزار و ۲۵۰ تومان، دی آمونیوم فسفات با ۴۹۶ هزار و ۵۰۰ تومان و کلر پتاسیم با ۵۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.