استاندار خراسان جنوبی گفت: استفاده از ظرفیت متخصصان و کارشناسان، مسیرهای دستیابی به توسعه را کوتاه‌تر می‌کند.

 حمید ملانوری در نشست آمایش سرزمینی استان خراسان جنوبی که با حضور جمعی از اساتید مجری طرح برگزار شد، افزود: زمانی که دانشگاهیان، افراد متخصص و کارشناسان برای انجام امور در کنار ما قرار می‌گیرند، در مسیر درست حرکت می‌کنیم.

وی گفت: حرکت در مسیر درست، هزینه‌ها را کمتر کرده، منجر به توسعه می‌شود و در نتیجه رضایتمندی مردم را به همراه دارد.

استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: اعتقاد دارم اگر به دنبال انجام کار کیفی هستیم و نتیجه خوب مدنظر ماست، چاره‌ای جز این نیست که کار را بر مبنای مطالعات کارشناسی انجام دهیم.

وی تصریح کرد: اگر این مطالعات کارشناسی و تخصصی در اسناد مختلف گردآوری شوند، مطمئنا می‌توانند حوزه‌های مرتبط را در رسیدن به اهداف شان کمک کنند و در کیفی سازی امور موثر باشند.

ملانوری گفت: همه هدف ما از تاکید بر این موضوع این است که بهترین فضا و شرایط برای زندگی مردم فراهم و رفاه مناسب برای آنها حاصل شود.

وی با اشاره به موارد مطرح شده از سند آمایش سرزمین اظهار داشت: پژوهش‌ها و مطالعاتی که بر پایه نظرات جامعه نخبگانی استان ارائه شده، در حوزه اجرا به کار گرفته می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: این که به ما بگویید حوزه کشاورزی، صنعت و معدن چه شرایطی دارد و برای بهره‌برداری بهتر از آنها به ما مشورت می‌دهید، بسیار ارزنده است.

وی گفت: یکی از مهمترین نتایج این مشورت‌ها این است که در کشاورزی به سمتی می‌رویم که کیفیت کار بالاتر رفته و ارزش افزوده ایجاد شود.

ملانوری اضافه کرد: مطالعات و پژوهش‌های سند آمایش سرزمین باید به ما در استفاده و بهره‌برداری هرچه بیشتر از استعدادهای استان کمک کند.