معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: نقد باید بر اساس اطلاعات درست و صحیح باشد تا مطالبه گری به مطایبه گری تبدیل نشود.
سید محمد رضا طالبی با بیان این مطلب در رویداد توانمند سازی همنا گفت: در بعضی از موارد مشاهده می شود که چون نقد بر اساس اطلاعات درست و صحیح نیست، مطالبه گری به مطایبه گری تبدیل شده است.
?وی با بیان اینکه نقد باید منصفانه، عالمانه و قابل پذیرش باشد، افزود: ۴۶۱ تشکل مردم نهاد و سمن در خراسان جنوبی فعالیت می کنند که مجوز خود را از وزارت کشور، ورزش و جوانان، بهزیستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده اند.
?به گفته وی؛ کمک به دولت برای حل مشکلات جامعه توسط تشکل های مردمی باید انجام شود چون دولت با محدودیت های مالی و انسانی مواجه است.
?معاون استاندار تصریح کرد: تشکل های مردمی چنانچه فعالیتی نداشته باشند، مجوزشان تمدید نخواهد شد.
?طالبی عنوان داشت: تشکلی که ثبت شده و اهدافی برای آن درنظر گرفته شده باید به تعهد خود برای حل مشکلات جامعه عمل کند.
?وی کارآمد سازی نظام های فرهنگی و اجتماعی، افزایش آگاهی های اجتماعی، نقد عملکرد حاکمیت، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی، حمایت از نخبگان و… را از اهداف تشکل های مردمی ذکر کرد.
?معاون استاندار در ادامه ناآگاهی جامعه نسبت به کارکردهای سمن ها، کافی نبودن بودجه تشکل های مردمی، فقدان قانون جامع و کار آمد در این خصوص، درک ضعیف مردم از سازمان های مردم نهاد و…را از جمله موانع موجود بر سر راه فعالیت تشکل های مردمی دانست.
?طالبی تأکید کرد: هیچ تشکل و سازمان مردم نهادی حق ندارد به دلیل وابستگی سیاسی در رد یا تأیید افراد فعالیت سیاسی داشته باشد.
?وی خاطرنشان کرد: از مدتی قبل، هیئتی متشکل از چهار دستگاه امنیتی به شکل نامحسوس بر اقدامات تشکل ها نظارت می کند و تشکل ها باید در چهارچوب اهداف مورد نظر فعالیت کنند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور