معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: نقد باید بر اساس اطلاعات درست و صحیح باشد تا مطالبه گری به مطایبه گری تبدیل نشود.
سید محمد رضا طالبی با بیان این مطلب در رویداد توانمند سازی همنا گفت: در بعضی از موارد مشاهده می شود که چون نقد بر اساس اطلاعات درست و صحیح نیست، مطالبه گری به مطایبه گری تبدیل شده است.
🔹وی با بیان اینکه نقد باید منصفانه، عالمانه و قابل پذیرش باشد، افزود: ۴۶۱ تشکل مردم نهاد و سمن در خراسان جنوبی فعالیت می کنند که مجوز خود را از وزارت کشور، ورزش و جوانان، بهزیستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده اند.
🔹به گفته وی؛ کمک به دولت برای حل مشکلات جامعه توسط تشکل های مردمی باید انجام شود چون دولت با محدودیت های مالی و انسانی مواجه است.
🔹معاون استاندار تصریح کرد: تشکل های مردمی چنانچه فعالیتی نداشته باشند، مجوزشان تمدید نخواهد شد.
🔹طالبی عنوان داشت: تشکلی که ثبت شده و اهدافی برای آن درنظر گرفته شده باید به تعهد خود برای حل مشکلات جامعه عمل کند.
🔹وی کارآمد سازی نظام های فرهنگی و اجتماعی، افزایش آگاهی های اجتماعی، نقد عملکرد حاکمیت، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی، حمایت از نخبگان و… را از اهداف تشکل های مردمی ذکر کرد.
🔹معاون استاندار در ادامه ناآگاهی جامعه نسبت به کارکردهای سمن ها، کافی نبودن بودجه تشکل های مردمی، فقدان قانون جامع و کار آمد در این خصوص، درک ضعیف مردم از سازمان های مردم نهاد و…را از جمله موانع موجود بر سر راه فعالیت تشکل های مردمی دانست.
🔹طالبی تأکید کرد: هیچ تشکل و سازمان مردم نهادی حق ندارد به دلیل وابستگی سیاسی در رد یا تأیید افراد فعالیت سیاسی داشته باشد.
🔹وی خاطرنشان کرد: از مدتی قبل، هیئتی متشکل از چهار دستگاه امنیتی به شکل نامحسوس بر اقدامات تشکل ها نظارت می کند و تشکل ها باید در چهارچوب اهداف مورد نظر فعالیت کنند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور