#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیر ژئوپارک طبس و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز طبس از شناسایی یک سایت فسیلی در جنوب ژئوپارک خبر داد.

وصال یحیی شیبانی گفت: در بازدید کارشناسان این ژئوپارک از مناطقکشف سایت فسیلی در ژئوپارک طبس جنوبی ژئوپارک، یک سایت فسیلی بسیار کم نظیر و ارزشمند را شناسایی شد.

وی افزود: این سایت فسیلی شامل انواع مرجان‌ها و دوکفه‌ای‌ها، متعلق به حدود ۲۰۵تا۲۲۰ میلیون سال قبل هستند و تنوع و گسترش لایه‌های فسیل‌دار در این سایت منحصر بفرد است.

مدیر ژئوپارک طبس با اشاره به اینکه طبس از طرف بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران زمین شناسی، بهشت زمین شناسی و موزه فسیل ایران نام گرفته است گفت: این ژئوپارک تاکنون اقدامات شایسته‌ای در این خصوص به انجام رسانده و در آینده با شناسایی و مطالعه بیشتر منطقه، حفاظت و بهره برداری صحیح انجام خواهد شد.