۳۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی زیرکشت آفتابگردان آجیلی رفت.

 مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان پیش بینی کرد: از این سطح ۴۵۰ تن آفتابگردان آجیلی برداشت شود.

حسینی افزود: بیشترین سطح زیرکشت به ترتیب به شهرستان‌های قاینات، سرایان، بشرویه و سربیشه اختصاص دارد.

وی زمان کشت آفتابگردان در استان را ۱۵ اردیبهشت تا اواسط خرداد اعلام کرد و گفت: برداشت دانه‌های آفتابگردان در استان از مهر آغاز می‌شود و تا آبان ادامه دارد.

پارسال ۳۱۳ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی زیرکشت آفتابگردان آجیلی رفت.