#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: به دلیل آلایندگی هوا و رعایت اصول بهداشتی، کشتارگاه دام بیرجند به خارج از محدوده مسکونی انتقال یابد.

 علیرضا عباس‌زاده  در کمیته ساماندهی امور کشتارگاه‌های دام خراسان جنوبی اظهار داشت: براساس ماده ۱۴ قانون هوای پاک باید صنایعی که در داخل محدوده مسکونی آلودگی ایجاد می‌کنند، به خارج از محدوده منتقل شوند.
وی با بیان اینکه به دلیل آلودگی هوا طرح انتقال کشتارگاه بیرجند به خارج از محدوده مسکونی در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت، اضافه کرد: باید کشتارگاه دام بیرجند تا زمان انتقال قطعی، اصول بهداشتی و بحث عدم آلایندگی هوا را رعایت کند.
عباس‌زاده ادامه داد: مشوق‌های لازم به کشتارگاه دام بیرجند ارایه خواهد شد تا در راستای عدم آلودگی هوا به خارج از محدوده مسکونی منتقل شود، همچنین در مکان جدید در تامین زیرساخت‌ها هم کمک خواهیم کرد.
وی با اشاره به استفاده از لیبل با فرمت جدید در کشتارگاه‌های خراسان جنوبی، اظهار داشت: از این پس لاشه‌های دام نر با مهر و لیبل آبی و لاشه‌های دام ماده با مهر و لیبل زرد توسط کشـتارگاه‌ها تولید و عرضه خواهد شد تا از برخی تخلفات جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر برخی کشتارگاه‌های از این لیبل جدید استفاده نمی‌کنند و این موضوع توسط مسوولان متولی مورد بررسی قرار گیرد تا تمام کشتارگاه‌ها مجاب به زدن لیبل جدید در لاشه دام شوند.
گفتنی است تصمیم گیری در خصوص انتقال کشتارگاه دام بیرجند به خارج از محدوده مسکونی و تصمیم گیری در خصوص استفاده از لیبل‌ با فرمت جدید در لاشه‌های دام از جمله موضوعاتی بود که کمیته ساماندهی امور کشتارگاه‌های دام خراسان جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.