معاون سواد آموزی آموزش و پرورش خراسان جنوبی از کسب رتبه «خیلی خوب و قابل تقدیر سواد آموزی استان » در کشور برای سومین سال خبر داد.

مهدی مرتضوی با بیان این خبر اظهار کرد: دکتر محمد زاده معاون محترم وزیرورئیس سازمان نهضت سوادآموزی طی نامه ای خطاب به حمید ملانوری ، استاندارخراسان جنوبی و ریاست شورای پشتیبانی سوادآموزی،ضمن اعلام و ابلاغ این موضوع، از تدابیر ارزنده،برنامه ریزی عالی وتلاش اعضای شورای پشتیبانی سواد آموزی قدردانی کرد.
عضو شورای پشتیبانی سواد آموزی خراسان جنوبی ادامه داد : ارزیابی عملکرد ابزار مناسب و کار آمدی است که مدیران و کارشناسان را برای ادامه حرکت در مسیر درست کمک می کند . در همین راستا همه ساله سواد آموزی استان ها از سوی سازمان نهضت سواد آموزی بر اساس شاخص های ۲۵ گانه مورد ارزیابی قرار می گیرند که سواد آموزی استان موفق به کسب « رتبه خیلی خوب و قابل تقدیر» گردیده است .
دبیر ستاد بهبود کیفیت سواد آموزی استان افزود : در ارزیابی های به عمل آمده ، سواد آموزی خراسان جنوبی در چند سال گذشته نیز حائز رتبه عالی و شایسته تقدیر شده است که نشان از عملکرد مطلوب همکاران در این حوزه دارد .
وی ضمن قدر شناسی از برنامه ریزی مطلوب و تلاش های انجام شده در این حوزه ، ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی صحیح و تلاش بیش از پیش شاهد حفظ این جایگاه ارزشمند در استان باشیم.