مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی از کسب رتبه برتر کمیته امداد استان در اجرای طرح های پژوهشی در بین ادارات کل کمیته امداد سطح کشور , خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد، رضا سلم آبادی، مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: با عنایت به اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از اجتماعی ترین نهادها در کشور بوده و رویکردهای علمی و پژوهشی و نتایج حاصل از آن می تواند سهم عمده ای در تقویت سیاست گذاری و فرآیندهای اجرایی و نظارتی داشته باشد.
سلم آبادی استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه ها، حوزه های علمیه و سایر مراکز علمی پژوهشی، تسهیل روند تولید محتوای علمی و پژوهشی به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات در کمیته امداد، تقویت و ترویج کار گروهی درون و برون سازمانی در کمیته امداد و تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی، ایجاد زمینه دستیابی به جدیدترین مطالب علمی و بررسی میزان کارایی آن در سازمان به اندازه فعالیت و بازدهی مورد نظر، ایجاد ارتباط ساختارمند بین پژوهشگران و همکاران حوزه های تخصصی و مدیران ارشد را از اهداف اجرای طرح های پژوهشی عنوان کرد.
وی در ادامه افزود: از تعداد۶۲ عنوان پژوهش کشوری مرتبط با فعالیتهای کمیته امداد تعداد دو پژوهش کاربردی با موضوعات آسیب شناسی و تحلیل برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان و اثربخشی برگزاری اردوهای آموزشی، تربیتی و زیارتی برای مددجویان به استان خراسان جنوبی واگذار شد که پس از اجرا و ارزیابی طرح های ارسالی استان ها به مرکز، کمیته امداد خراسان جنوبی، رتبه برتر در اجرای طرح های پژوهشی در بین ادارات کل کمیته امداد سطح کشور را کسب کرد.