مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به کسب رتبه برتر رشته «شبکه سازی و ساماندهی» توسط دبیرخانه کانون های مساجد استان در کشور عنوان کرد: مشارکت ۱۰۰ درصدی کانون‌های مساجد در اولین رویداد ملی فهما جای تقدیر دارد.

 ناصر نبی زاده با اشاره به اهمیت این انتخاب شایسته عنوان کرد: هدف اصلی از تشکیل کانون های فرهنگی هنری مساجد در بستر فضای فرهنگی کشور، ساماندهی و شبکه سازی فعالیت ها است.

به گفته وی علاقه مندانی که در کنار مساجد به فعالیت های فرهنگی و هنری می پردازند، در این مسیر حرکت کرده و دستآوردهای فرهنگی و هنری شایسته ای را بر مبنای فرهنگ قرآنی و مسجد خواهند داشت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان این که کسب رتبه برتر نشانگر کوشش گسترده همکاران ما در ستاد کنون های مساجد و حضور فعال مدیران و اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد است، اضافه کرد: ۶۷۳ باب کانون فرهنگی هنری خراسان جنوبی در اولین رویداد ملی فهما مشارکت کردند که تمامی این کانون‌ها، علی رغم پراکندگی استان موفق به کسب امتیازهای مختلفی شدند.

نبی زاده با تاکید بر این که می توان از ظرفیت شبکه گسترده کانون های مساجد برای جریان سازی های فرهنگی، تکیه بر تولیدات فرهنگی و هنری و ایجاد خلاقیت و نوآوری در رویدادها استفاده کرد، ادامه داد: اجرای طرح ملی فهما نشان داد که یک نگاه و ارزیابی شایسته در بدنه کانون‌های فرهنگی هنری آغاز شده است که بر بستر آسیب‌شناسی برای برنامه‌ریزی‌های آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کسب این رتبه در سال نخست اجرای رویداد ملی فهما، ‌انتظارات را در دومین سال اجرای این طرح بسیار بالا می‌برد که قطعا ارتقای امتیاز کانون‌ها در بخش‌های مهم یکی از این انتظارات است.