#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

کرونا ویروس در کمین است این روزها باید به طور دقیق پروتکل های بهداشتی را رعایت کرد بخصوص زدن ماسک