#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔷کرونا همچنان با قدرت در حال تاختن است و جان عزیزان خانواده‌ها را می‌گیرد که برای جلوگیری از ادامه دار بودن این وضعیت، باید به دستورالعمل‌های بهداشتی توجه بیشتری شود.