مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: شیوع کرونا باعث پایین آمدن سن مراجعه‌کنندگان به کمیته امداد برای دریافت خدمات و مستمری شده ولی سیاست این نهاد حمایت برای توانمندسازی مددجویان است.

رضا سلم‌آبادی  اظهار داشت: مستمری کمیته امداد ویژه افراد از کارافتاده و ناتوان است لذا جوانانی که زیر پوشش این نهاد قرار می‌گیرند باید در بازه زمانی کوتاه آماده ایجاد شغل و توانمندشدن باشند.

وی افزود: یکی از برنامه‌هایی که به طور جدی دنبال می‌شود ترغیب افراد به استفاده از تسهیلات اشتغال است و چنانچه شخص توانایی انجام کاری را داشته باشد و پس از گذشت ۶ ماه از این فرصت استنکاف کند از پوشش خدمات امداد خارج خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۴۳ هزار و ۱۲۸ خانوار با جمعیت بیش از ۹۸ هزار و ۹۳۹ نفر تحت حمایت این نهاد در استان هستند که برنامه اصلی و سیاست محوری خدماتی نیز حمایت برای توانمندسازی آنان است.

وی بیان کرد: از مجموع جمعیت تحت حمایت بیش از ۲۴ هزار و ۵۰ خانوار با جمعیت حدود ۳۲ هزار و ۵۶۲ نفر سالمند بالای ۶۰ سال هستند که ارایه خدمات با توجه به شرایط خاص آنان صورت می‌پذیرد.

سلم‌آبادی گفت: سال گذشته سه هزار و ۹۷۲ طرح اشتغالزایی درخصوص مددجویان تحت حمایت با اعتبار یک هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال اجرا شد و برای پنج هزار و ۵۰۰ نفر از خانوارهای تحت حمایت فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: از نظر این نهاد، توانمندسازی فقط در حوزه اشتغال صورت نمی‌گیرد بلکه فراهم آوردن شرایط تحصیل دانش‌آموزان تحت حمایت و ارتقای سطح تحصیل و نیز فراهم آمدن بستر حضور آنان در عرصه‌های شغلی، تحصیلی و زندگی بهتر از دیگر مصادیق توانمندسازی محسوب می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: اینکه مددجویی به لحاظ مالی با موانعی برای ازدواج مواجه شده یا به دلیل پاره‌ای مشکلات نیازمند مشاوره برای ازدواج است، فراهم کردن بستر ازدواج و کمک به انجام این سنت نبوی در واقع توانمندسازی این فرد است.

وی افزود: مددجویی که به‌واسطه مشکلات مالی دچار تنگناهای شدید شده و با ارایه تسهیلات و تقویت بسترهای ارتقای اقتصادی به زندگی عادی بازمی‌گردد نیز فرد توانمند شده محسوب می‌شود.

سلم‌آبادی گفت: کمیته امداد از هر اقدامی برای کمک به توانمندسازی مددجویان زیر پوشش خود استقبال می‌کند چرا که با توانمندسازی مددجویان ضمن کاهش یا قطع وابستگی مالی، بستر زندگی عزتمندانه برای وی را فراهم می‌کنیم.