#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

حاج حسن آشوری با اعلام این که طبالی‌ رمضان امسال در طبس‌ اجرا نمی شود گفت: باتوجه به وجود بیماری کرونا و احتمال جمع شدن شهروندان برای تماشا تا اطلاع بعدی امکان طبالی نخواهد بود.

طبالی در طبس قدمتی دویست ساله دارد و برای اولین بار در دو قرن گذشته است که طبالی در این شهر تعطیل می شود.