#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

✅ حتما ماسک بزنید
✅ فاصله ۱.۵ متر را رعایت کنید
✅دستهایتان را حداقل ۲۰ثانیه بشویید!