مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره استان‌های ناامن غذایی گفت: استان‌های ناامن غذایی شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان جنوبی و بوشهر هستند که دولت باید به سرعت اقداماتی انجام دهد