#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

همزمان با سومین شب از لیالی قدر ۷ هنرمند سرایانی در مسجد جامع سرایان قرآن را کتابت کردند.

، مسئول فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرایان در حاشیه این مراسم گفت: انجمن کتابت قرآن کریم توسط هنرمندان سرایانیخوشنویسان شهرستان به منظور بزرگداشت شب قدر کتابت قرآن را انجام دادند .

خوشکام افزود: آثار کتابت شده با خط نستعلیق، نسخ و ثلث به نمازگزاران شب قدر اهدا شد.