🔹رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: تعداد مسافر در ناوگان اتوبوس درون شهری بیرجند از ابتدای امسال تاکنون ۷۲ درصد کاهش داشته است.

🔹غلامپور کاهش مسافر را علت تاخیر اتوبوس‌ها ذکر کرد و افزود: به دلیل شیوع کرونا اکنون ۴۰ دستگاه اتوبوس درون شهری یعنی ۴۵ درصد ناوگان اتوبوسرانی شهر بیرجند فعال است.

🔹وی گفت: به طور میانگین در تمامی خطوط درون شهری بین ۱۸ تا ۲۵ دقیقه سرویس داریم و هرگز تاخیر یک ساعت نداشته‌ایم.

🔹رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند بیان کرد: در خطوط حومه از جمله امیرآباد و حاجی‌آباد هر نیم ساعت و در خطوط چهکند، دستگرد، علی آباد و شهرک بعثت هر یک ساعت سرویس داریم.