#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

موارد فوت ناشی از بیماری کرونا در استان در هشت روز ابتدایی دیماه در مقایسه با آذر ۵۰درصد کاهش دارد.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در استان گفت: در هشت 

کاهش 50 درصدی فوتیهای کروناییروز ابتدایی دی در استان ۶مورد فوت ثبت شده که در مقایسه با همین مدت در ماه آذر که ۱۴مورد فوت ثبت شده، تعداد موارد مرگ و میر ۵۰درصد کاهش داشته و بطور میانگین ۰.۷۵ مورد مرگ روزانه براثر کرونا رخ داده است. 

شریف زاده با بیان اینکه در ماه آذر در مجموع ۴۳نفر بر اثر کرونا جان خودرا از دست دادند که بطور میانگین ۱.۴دهم مورد مرگ روزانه گزارش شده افزود: در آبان ۳۳مورد فوت با میانگین ۱.۱مرگ در روز، مهر ۵۴مورد با ۱.۸مورد مرگ روزانه و در شهریور ۱۰۲مورد فوتی با ۳.۳مرگ در روز ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در آذرماه موارد ابتلا ۵۳۵ نفر و موارد بستری ۱۵۹نفر بوده و در هفته ابتدای دی ۲۴۰مورد ابتلا و ۶۸مورد بستری ثبت شده گفت: آمار موارد ابتلا نیز در هشت روز ابتدای دی ماه در مقایسه با همین مدت در ماه آذر حدود ۵۵ویک دهم درصد و موارد بستری کرونایی در استان ۵۷ و دو دهم درصد بستری کرونا در استان کاهش داشته است.