مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: آبگیری سازه‌های آبخیزداری استان حدود ۲۹ میلیون مترمکعبی کاهش یافته است.

نصرآبادی  گفت: در بارندگی‌هایی که در روز‌های اخیر در استان داشتیم ۴۰۰ هزار مترمکعب از بارش‌های شهرستان زیرکوه و ۵۰۰ هزار مترمکعب از بارش‌های قائنات به روان آب مبدل شد و در سایر شهرستان‌ها بارش‌ها به صورتی نبود که منجر به جاری شدن روان آب شود.

وی افزود: به طور کل از ابتدای سال آبی یک میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان ذخیره شده که امسال پایین‌ترین رقم در طول ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته را شاهد بوده ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در مدت مشابه پارسال ۳۰ میلیون مترمکعب آبگیری در سازه‌های آبخیزداری استان داشتیم که می‌توان گفت امسال حدود ۲۹ میلیون مترمکعب کاهش آبگیری داشتیم و وضعیت آبی استان در حد مطلوبی نیست.

نصرآبادی افزود: امسال علی رغم پیش‌بینی‌هایی که شده بود میزان بارش‌ها به شدت کم بود و همین موضوع باعث شد تا میزان آبگیری در سازه‌های آبخیزداری استان تا این حد کاهش پیدا کند.

وی گفت: به طور کل در استان ۲ هزار و ۴۰۰ سازه آبی از انواع مختلف داریم و در سنوات گذشته تا ۸۷ میلیون مترمکعب آبگیری داشته ایم.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور