رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: نرخ بیکاری فصل زمستان ۱۴۰۲ در خراسان جنوبی به ۵ درصد رسیده است.

حمید جهانشاهی  به خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران استان‌های قزوین، خراسان جنوبی و بوشهر سکان‌دار پایین‌ترین نرخ بیکاری فصل زمستان ۱۴۰۲ در کشور هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سطح کشور نرخ بیکاری کاهش یافته است، گفت: نرخ بیکاری کشور در فصل زمستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۷.۹ درصد به ۶.۸ درصد رسیده، یعنی ۱.۱ درصد نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۲ روند کاهشی داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان اینکه پایین‌ترین نرخ بیکاری در استان‌های قزوین، خراسان جنوبی و بوشهر صورت گرفته است تصریح کرد: نرخ بیکاری خراسان جنوبی به ۵ درصد رسیده و این نتایج نشان دهنده کاهش نرخ بیکاری و بهبود بازار کار است.

وی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی خراسان جنوبی در زمستان ۱۴۰۲ ۶.۳۹ درصد برآورد شده است و بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل زمستان ۱۴۰۱ اندکی افزایش داشته است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: کاهشی شدن نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نشانگر اهتمام دولت سیزدهم و مجموعه اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های اجرایی برای تحقق هدف گذاری ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال در سطح کشور بوده است.

جهانشاهی یادآور شد: طرح آمارگیری نیروی کار با هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار و تغییرات آن اجرا می‌شود.

وی گفت: این هدف از طریق براورد شاخصهای فصلی و سالانه ی نیروی کار در سطح کل کشور و استان‌ها، براورد تعداد سالانه در سطح کل کشور و استان‌ها، براورد تغییرات فصلی و سالانه شاخص‌های نیروی کار در سطح کل کشور و استان‌ها و براورد تغییرات سالانه شاخص‌های نیروی کار در سطح استان‌ها تأمین می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور