#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔰آخرین نقشه وضعیت کرونا (سفید، زرد، نارنجی و قرمز) شهرستان های خراسان جنوبی (مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) (بروز رسانی از ۲۰ دی ماه ۱۳۹۹)

✳️ در خراسان جنوبی این نقاط به شرح زیر است:
🔸 نقاط قرمز (خیلی پر خطر): هیچ نقطه خیلی پر خطر در استان خراسان جنوبی نداریم.
🔸نقاط نارنجی ( پر خطر ) : هیچ نقطه پر خطر در استان خراسان جنوبی نداریم.
🔸نقاط زرد ( خطر متوسط) :بیرجند/فردوس/قاین/طبس/نهبندان/زیرکوه/سرایان/سربیشه/بشرویه/درمیان/خوسف
🔸نقاط آبی( خطر کم): سربیشه/بشرویه

🔹 احتمال تغییر روزانه این نقشه با توجه به میزان بیماران با نشانه های حاد تنفسی در شهرستان ها ممکن اس