بستری بیماران کرونایی در بخش مراقبت های ویژه، در خراسان جنوبی کاهش بیش از ۸۰ درصدی داشته است.

کاهش بستری بیماران کرونایی در بخش مراقبت های ویژه در خراسان جنوبی دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: در ابتدای شهریور ۱۲ بیمار کرونایی در در بخش مراقبت‌های ویژه در خراسان جنوبی بستری بودند که این آمار هم اکنون با کاهش ۸۳ درصدی به ۲ بیمار بستری کاهش یافته است.
شریف زاده افزود: تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های استان در ابتدای شهریور ۳۸ نفر بوده که این آمار با کاهش ۷۶ درصدی به ۹ نفر رسیده است.
وی گفت: از ابتدای شهریور ماه متاسفانه دو مورد فوت ناشی از کرونا در استان ثبت شده است.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: هم اکنون در استان هیچ شهرستانی با وضعیت بسیار پر خطر کرونایی نداریم، اما همچنان دو شهرستان سرایان و فردوس در وضعیت پُرخطر قرار دارند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور