معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: کالا‌های آرایشی و بهداشتی در صدر قاچاق کالا‌های سلامت محور هستند.

کیانی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: بیشترین سهم قاچاق کالاهای سلامت محور مربوط به کالا‌های آرایشی و بهداشتی است.

او افزود: در نیمه نخست امسال بالغ بر هزار و ۵۰۰ بازرسی از مراکز عرضه کالاهای سلامت محور مانند داروخانه ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولید مواد غذایی انجام شده است.

کیانی ادامه داد: ۲۱۰ مرکزسلامت محور شامل واحد‌های تولیدی مواد غذایی و بهداشتی، داروخانه‌های بیمارستانی و بخش خصوصی و مراکز عرضه کالا‌های پزشکی تحت نظارت این معاونت قرار دارند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه کالا‌های سلامت محور شامل کلیه اقلام دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، لوازم و تجهیزات پزشکی می‌شود اظهار کرد: اغلب این کالا‌ها به صورت تولید داخل بوده و بخشی از آن‌ها از طریق واردات نیز تأمین می‌شوند.

او تصریح کرد: کالا‌های تولید داخل باید داری شماره پروانه بهداشتی ساخت یا شناسه نظارت بهداشتی یا مجوز مشاغل خانگی باشند و نیز نشان سازمان غذا و دارو بر روی محصولات درج شده باشد و تاریخ تولید و انقضا واضح باشد و مخدوش شده نباشد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور