🔹معاون وزیر جهاد کشاورزی  از کاشت یک میلیون نهال در استان خراسان جنوبی در راستای کاشت یک میلیارد نهال در کشور خبر داد.
عباسعلی نوبخت امشب در دیدار با استاندار خراسان جنوبی گفت: در طول چهار سال قرار است یک میلیارد نهال در نقاط مختلف کشور کاشته شود.
🔹وی با اشاره به اینکه با دستور دکتر قناعت ، کارگروه مربوط به کاشت یک میلیارد نهال در کشور به عنوان اولین استان ، در خراسان جنوبی تشکیل شد، افزود: در راستای اجرای این طرح، یک میلیون نهال در خراسان جنوبی کاشته خواهد شد که برای انجام مقدمات این کار نیاز به مساعدت شما داریم.
🔹به گفته وی؛ در اطراف شهر بیرجند هم باید مکانی برای آغاز نمادین عملیات کاشت یک میلیون نهال در خراسان جنوبی در دی ماه سال جاری مشخص شود

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور