🔹کارگروه ویژه بررسی پروژه های عمرانی شهر بیرجند با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد.
این جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون رفع موانع و مشکلات پروژه های عمرانی شهر بیرجند اختصاص داشت.
🔹در این جلسه مقرر شد؛ این کارگروه به صورت هفتگی تشکیل شده و مسایل و معضلات مدیریت شهری را با دعوت از دستگاه های اجرایی مرتبط مورد بررسی قرار دهد.
🔹در این جلسه پروژه های مهم شهرداری از جمله پادگان ۰۴ و مسایل مربوط به آن، انتقال پساب فاضلاب شهری به فضای سبز، انتقال صنوف آلاینده، زیباسازی ورودی های شهر و… مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.
🔹شایان ذکر است؛ اعضای ثابت این کارگروه عبارتند از معاون عمرانی استاندار، فرماندار، مدیر کل راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ها، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار بیرجند که بنا بر ضرورت و متناسب با موضوع جلسه، از دستگاه‌های متولی به صورت متغیر دعوت به عمل خواهد آمد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور