معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: کارگاه و نشست خبری “خبر خوب” هفته آینده برگزار می می شود.

، محمود رمضانی با بیان این که تحلیل محتوایی نشریات و پایگاه های خبری فعال استان با موضوع “خبر خوب” انجام گرفته است، ادامه داد: ارزیابی نشریات و پایگاه های خبری، احصاء و بررسی نقاط قوت و ضعف آن ها ، ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تولید آثار و کیفی شدن نشریات و آگاهی و علم آموزی از اساتید صاحب تخصص درخصوص تولید آثار بهینه از جمله اهداف این طرح است.

وی با اشاره به این که “خبر خوب” با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۳ ماهه مهر ، آبان و آذر ۹۸ انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: در این اقدام که برای اولین بار در کشور انجام شده، به صورت پایلوت ۴ نشریه فعال استان و ۲ پایگاه خبری ، در خصوص درج خبر خوب و تاثیر گذار توسط گروهی از محققین مورد سنجش قرار گرفتند.

به گفته وی در ادامه این نشست ، کارگاه هایی تخصصی برای رفع نقاط ضعف احتمالی و رساندن سطح اخبار به استاندارد و کیفی سازی مطالب، برگزار می شود.