سیدعلی زمزم معاون هنری و سینمایی اداره فرهنگ ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت کارگاه ساخت قلم مو توسط استاد محمدرضا اطمینانی نگارگر پیشکسوت استان در برنامه جنبی تجسم هنر خراسان جنوبی شانزدهمین جشنواره تجسمی فجر برگزار شد در این کارگاه با استفاده از موی گربه آموزش ساخت قلم های ظریف برای نقاشی ،نگارگری و هنرهای سنتی ساخته داده شد . زمزم گفت این کارگاه های با هدف آشنایی با هنر ساخت قلم مو که در حال فراموشی است برگزار شده است این کارگاه در نگارخانه استاد مهدی اسماعیلی مود در کنار نمایشگاه تجسم هنر هنرمندان استان خراسان جنوبی برگزار شد .نمایشگاه تجسم هنر خراسان جنوبی از دوازده  تا بیست و سوم بهمن ماه از آثار بیست و چهار نفر از هنرمندان استان دایر می باشد

کارگاه های این دوره از تجسم هنر توسط موسسه محاکات خواجه نصیر برنامه ریزی و اجرا شده است .

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور